Beskäring

Inget träd är det andra likt och sättet att beskära ett träd på beror på vad man vill ha ut av beskäringen. Åsikterna om beskärningssätt och tidpunkt för beskärning är många och delade. De vanligaste beskärningsmetoder vi använder oss av är:

 

 

  • Uppbyggnadsbeskäring:

Det är när trädet är ungt vi har en stor möjlighet att forma den framtida strukturen av  det genom att ta bort felväxande grenar, svaga punkter, justera höjden på kronan mm. Ofta uteblir denna beskärning vilket innebär att man i senare ålder ofta får göra större ingrepp på trädet som blir mer kostsamma och skadar trädet i större utsträckning.

  • Utrymmesbeskärning:

Träd växer vilket göra att de i trängre utrymmen förr eller senare kan komma att komma i konflikt med exempelvis fasader, elledningar, trafik eller andra föremål vi har runt omkring dem. Genom klättring kommer man ut på de allra tunnaste grenarna och kan på ett smidigt och korrekt sätt reducera de grenar som växer dit man inte vill ha dem.

  • Kronglesning:

Tycker man att ett träd är för tätt och tar för mycket ljus så är kronglesning ett bra alternativ. Man avlägsnar mindre grenar runt om i kronan som ökar ljusinsläppet utan att minska omfånget på trädet.

  • Kronreducering:

En fullständig kronreducering kan vara ett bra alternativ när man har ett träd som man tycker har blivit för stort. Med hjälp av klättring kommer man långt ut på grenarna i hela kronan och kan korta in och minska omfånget på hela trädet.

  • Viktavlastning:

Vissa partier på ett träd kan av olika faktorer bli en svaghet och därmed en risk. Stora tunga grenar, invuxen bark, svampangrepp eller olika mekaniska svagheter gör att man kanske måste viktavlasta den utsatta delen av kronan och minska risken för stora fallande grenar.

  • Hamling:

Hamling innebär att i tidig ålder korta in stam och grenar på lämplig höjd då man avlägsnar all blad massa. Detta medför ett rikligt tillväxt på vattenskott om senare återhamlas vart annat till vart tredje år. Ett bra alternativ om man vill ha sitt träd i en kontrollerad storlek.