Markfällning

Vid fällning av ett träd så är det en rad olika faktorer som man måste ta hänsyn till innan man börjar arbetet. Trädets placering i förhållande till andra fasta föremål, trädets lut/viktfördelning och dess kondition i övrigt. När möjlighet finns avverkas trädet från marken då det ofta innebär större säkerhet och är mer kostnadseffektivt för dig som kund. Vi använder oss av hjälpmedel som kilar, vinschar och draglinor.