Plantering

 

När man planterar träd är det en del att tänka på. Först och främst ska man välja ett träd som är lämpligt för den plats det ska stå på. Viktigt är då att vara medveten om att trädet växer, både ovan mark och under marken i rotsystemet. Se till att planteringsbädden är välgjord och tillräckligt stor. Vattning är viktigt! Trädskydd och uppbyggnadsbeskäring ett par år efter etableringen är att föredra. Använd trädstöd men ta bort dem efter att par år så att trädet får en chans att utveckal att starkt rotsystem.