Sektionsfällning/Firning

Ibland står träd illa till och det är ont om plats med föremål som tex hus, andra dyrbara växter/träd eller plattläggning mm under som man vill ha helt efter en fällning. Med hjälp av spikskor, klätterrep och annan specialgjord och säkerhetsklassad utrustning tar vi oss snabbt upp i trädet och fäller det i sektioner där bitarna säkert kommer ner på lämplig plats.

På en del platser, som tex kyrkogårdar, kan det vara extremt ont om utrymme för bitar att komma ner från trädet. För att då lugnt, säkert och utan skador få ner trädet använder vi oss av metoden firning vilket innebär att man med hjälp av linor kontrollerat får ner bitarna mjukt och fint