Beskärning

Träd och buskar kan behöva beskäras för att öka livslängden, ge förutsättningar att växa och ge frukt eller av estetiska skäl. Om du har ett träd som skymmer för solen kan vi beskära det för att ge mer solljus. Trädbeskärning av fruktträd görs oftast för att de ska bära frukt av god kvalitet. Många träd behöver också beskäras för säkerhets skull. Det kanske står dumt till, har grenar som sticker ut eller riskerar att gå av och skada trädet eller det som är nedanför.

Oavsett varför just ditt träd behöver beskäras kan vi hjälpa dig med professionell trädbeskärning. Först gör vi en bedömning av trädet och du får en offert på ett fast pris. Därefter kan vi påbörja jobbet. Inget träd är det andra likt och beskärningsmetoden beror på vad du vill få ut av beskärningen.

Trädbeskärning
Trädbeskärning

Metoder för att beskära träd

Uppbyggnadsbeskärning

Genom att beskära trädet när det är ungt har vi en stor möjlighet att forma den framtida strukturen. Vi tar då till exempel bort felväxande grenar, svaga punkter och justerar höjden på kronan. Genom att vi beskär trädet redan när det är ungt minskar risken för större ingrepp senare. På så sätt kan vi bespara både trädet och plånboken.

Utrymmesbeskärning

Träd som står i trängre utrymmen kan förr eller senare komma i konflikt med fasader, elledningar, trafik eller andra föremål som finns runt omkring dem. Genom klättring kommer vi ut på de allra tunnaste grenarna. På så sätt kan vi på ett smidigt och korrekt sätt beskära de grenar som växer dit vi inte vill ha dem.

Kronglesning

Om du tycker att ett träd är för tätt och tar för mycket ljus så kan trädbeskärning genom kronglesning vara ett bra alternativ. Vi avlägsnar då mindre grenar runt om i kronan. På så sätt ökar ljusinsläppet utan att minska omfånget på trädet.

Kronreducering

En fullständig kronreducering kan vara ett bra alternativ när du har ett träd som du tycker har blivit för stort. Med hjälp av klättring kommer vi långt ut på grenarna i hela kronan och kan korta in och minska omfånget på hela trädet.

Viktavlastning

Vissa partier på ett träd kan av olika faktorer bli en svaghet och därmed en säkerhetsrisk. Stora tunga grenar, invuxen bark, svampangrepp eller olika mekaniska svagheter kan göra att vi måste viktavlasta den utsatta delen av kronan och på så sätt minska risken för stora fallande grenar.

Hamling

Hamling är ett traditionellt beskärningssätt som innebär att vi i tidig ålder kortar in stammen och grenar på lämplig höjd. Det gör vi genom att vi avlägsnar bladmassa. Detta medför en riklig tillväxt på vattenskott om senare återhamlas vart annat till vart tredje år. Trädbeskärning genom hamling är ett bra alternativ om du vill ha ditt träd i en kontrollerad storlek.