Trädfällning

Vid trädfällning så är det en rad olika faktorer som du behöver ta hänsyn till innan du börjar arbetet. Sådana faktorer är till exempel trädets placering i förhållande till andra fasta föremål, trädets lut/viktfördelning och dess kondition i övrigt. När vi har möjlighet fäller vi trädet från marken, då det ofta innebär större säkerhet och är mer kostnadseffektivt för dig som kund. Vi använder oss av hjälpmedel som kilar, vinschar och draglinor.

Ibland står träd illa till och det kan vara ont om plats med föremål som till exempel hus, andra växter och träd, eller en plattläggning under som man vill ha hel efter en trädfällning. Med hjälp av spikskor, klätterrep och annan specialgjord och säkerhetsklassad utrustning tar vi oss snabbt upp i trädet och fäller det i sektioner. Bitarna kommer då säkert ner på lämplig plats.

På en del platser, som till exempel kyrkogårdar, kan det vara extremt ont om utrymme för bitar att komma ner från trädet. För att då lugnt, säkert och utan skador få ner trädet använder vi oss av metoden firning. Firning innebär att vi med hjälp av linor får ner bitarna lugnt och kontrollerat.

Trädfällning

Trädfällning från Göteborg till Lidköping, Uddevalla, Strömstad och däremellan.

Vi hjälper dig med trädfällning i hela regionen från Göteborg till Lidköping, Uddevalla, Strömstad och däremellan. I vissa fall kan vi även hjälpa dig som bor utanför detta område. Inget jobb är för litet eller för stort för oss, oavsett om du är privatperson eller företag. Vi lämnar alltid offert innan ett trädjobb och kan erbjuda ett fast pris.

Trädfällning
Trädfällning

Trädfällning från Göteborg till Lidköping, Uddevalla, Strömstad och däremellan.

Vi hjälper dig med trädfällning i hela regionen från Göteborg till Lidköping, Uddevalla, Strömstad och däremellan. I vissa fall kan vi även hjälpa dig som bor utanför detta område. Inget jobb är för litet eller för stort för oss, oavsett om du är privatperson eller företag. Vi lämnar alltid offert innan ett trädjobb och kan erbjuda ett fast pris.

Trädfällning